Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi thành thân đều mong muốn có con, nhưng thời kì dài phải chờ vì hoài vọng chưa thành. Ở trong trường hợp này cần phải để ý, nếu qua một thời gian nhất định thì phải đến bệnh viện thẩm tra.Dưới đây là những thực phẩm gây khó […]